Ga naar inhoud

Cir­cu­la­tie­wij­zi­gin­gen

Tijdens het Lichtfestival veranderen sommige straten van rijrichting. Dit om de bereikbaarheid voor de bewoners en de veiligheid van de bezoekers te garanderen.

Om veiligheidsredenen kan de circulatie nog altijd aangepast worden. Dat wordt dan duidelijk gesignaleerd. Hieronder vind je de voornaamste circulatiewijzigingen tijdens de dagen van het festival.

Omgeving Regattenlaan

De Ham ligt op de route van het Lichtfestival. Om de bereikbaarheid van de Regattenlaan te garanderen wordt tijdelijk verkeer in beide richtingen toegelaten in delen van de Zonder Naamstraat. De Keizer Leopoldstraat, een deel van de Metselaarstraat en de Stukwerkerstraat worden ook tijdelijk tweerichtingsverkeer.

De wijk is niet bereikbaar tijdens de uren van het Lichtfestival met gemotoriseerd verkeer. De wijk verlaten is wel mogelijk via de Hagelandkaai.

Omgeving Nieuwland

In een deel van Nieuwland wordt de rijrichting tijdelijk omgedraaid. De rijrichting in de Huidevetterskaai tussen Kongostraat en Nieuwland wordt tijdelijk omgedraaid. De Gillis Coppinstraat wordt tijdelijk tweerichtingsverkeer.

Omgeving Baudelo en Vlasmarkt

In de Baudelokaai wordt tijdelijk tweerichtingverkeer toegelaten. In Nieuwpoort wordt het gedeelte tussen de Oude Schaapmarkt en de Vlasmarkt tijdelijk tweerichtingsverkeer. In Tussen ’t Pas wordt de rijrichting tijdelijk omgedraaid.

De Kammerstraat, Onderstraat (tussen de Belfortstraat en Koningstraat), Zandberg, Kwaadham, Nederpolder (gedeelte tussen Kwaadham en Hoogpoort) en Hoogpoort (gedeelte tussen Nederpolder en Belfortstraat) worden tijdelijk tweerichting.

20240115 Lichtfestival circulatiewijzigingen