menu

Volgende editie Lichtfestival Gent in 2018

Hou onze website in de gaten voor de exacte datum.
Wij zien er alvast naar uit!

 

Derde editie Lichtfestival Gent verbreekt alle records met 640.000 bezoekers

De derde editie van het Lichtfestival Gent kon rekenen op bijzonder veel belangstelling. In totaal bezochten 640.000 mensen het Lichtfestival, gespreid over vier avonden, met een piek van 260.000 bezoekers op zaterdagavond.

Niet alleen internationale namen , maar ook jonge ontwerpers, Gentse studenten en kinderen kregen hier presentatiekansen voor een groot publiek. De 44 installaties van 15 buitenlandse en 29 Belgische ontwerpers, langs een parcours van 5,5 km, werden zeer enthousiast onthaald. 

Het was een bijzonder drukke editie voor het Lichtfestival en dat zorgde voor de nodige uitdagingen op het vlak van mobiliteit en doorstroming. Dat bleek ook uit een grondige evaluatie door alle betrokken diensten en organisaties. Deze werd op 12 oktober 2015 voorgesteld in de commissie Cultuur, Feesten en Sport.

Door de intensieve voorbereidingen die getroffen werden, verliep de samenwerking tussen alle diensten bijzonder vlot. Daardoor werd het festival ondanks de massale toeloop zonder noemenswaardige incidenten afgesloten. Op zaterdag zijn er bij zeer grote drukte een aantal ingrepen gebeurd zoals verplicht invoeren van eenrichtingsverkeer voor voetgangers en bij bepaalde kunstwerken werden bezoekers omgeleid via alternatieve routes.

Op vlak van mobiliteit werd intensief samengewerkt met De Lijn en de politie om het verkeer in goede banen te leiden en de bezoekers naar en van het festival te vervoeren. Op de piekavond, zaterdag, moesten extra bussen worden ingelegd en moesten bezoekers geduld opbrengen om thuis te geraken. De lijn vervoerde in totaal 177.000 mensen van en naar het lichtfestival. De P+R’s waren elke avond druk bezet en ook de fietsenstallingen werden intensief gebruikt.

Van alle bezoekers, kwam 89% uit België, 11% was een internationaal publiek. Opvallend was ook het bezoek van 11 internationale festivals die aan prospectie kwamen doen in Gent en de grote buitenlandse aandacht in de pers en op sociale media.

Annelies Storms, schepen van cultuur, toerisme en evenementen:
 “Ik vind het schitterend dat Gent zoveel mensen heeft samengebracht om te genieten van cultuur. Met het Lichtfestival wil ik cultuur dichter bij mensen brengen, op straat, en kunstenaars presentatiekansen geven voor een breed publiek. Daarin zijn we geslaagd, door een ijzersterke reputatie uit te bouwen.  Dat zien we niet alleen aan de bezoekcijfers, maar ook aan de massale positieve reacties en aan de aandacht van andere lichtfestivals in het buitenland die hier komen scouten. We waren goed voorbereid op een groot aantal bezoekers, en dankzij de goede samenwerking met alle diensten  zijn er geen noemenswaardige incidenten geweest.”

Er wordt nu al uitgekeken naar de volgende editie in 2018 en minstens twee jaar vooraf gestart met de eerste onderzoeken naar een mogelijk parcours. Zo kan voldoende lang op voorhand de impact ingeschat worden die het festival heeft op bewoners, mobiliteit, bedrijven, handelaars… Een belangrijk aandachtspunt is hier ook proactief over te communiceren.

Er zal nog meer worden ingezet op participatietrajecten, co-creatie en samenwerking met culturele partners, scholen, bewoners, jonge ontwerpers en bedrijven..

Er komt zoveel mogelijk ruimte op het lichtfestival voor artistieke experimenten en tegelijk wordt gewaakt over de laagdrempeligheid en toegankelijkheid van het festival.

De wetenschap en technologie van licht en lichtkunst moeten een belangrijk onderdeel blijven van het festival en de samenwerking met de UGent is daar een bijzonder belangrijke partner in. Tegelijk kan het festival ook een voorbeeldfunctie hebben voor sensibilisering over duurzaam energieverbruik.

Mobiliteit is een aandachtspunt voor het lichtfestival, ook voor de volgende editie zal hier sterk op ingezet worden en zullen vooral tijdig en proactief alle mogelijke scenario’s uitgewerkt worden: voldoende aandacht voor bewonersparkeren, woon-werkverkeer van bewoners en bedrijven en samenwerking met  openbaar vervoer zijn belangrijke uitdagingen voor de volgende editie.

Deel via #lichtfestival