Ga naar inhoud

Gra­tis par­keer­plaat­sen voor men­sen met een beperking

Er worden extra parkeerplaatsen voorzien voor mensen met een beperking.

Rond het parcours, maar ook vlak bij het parcours zijn er verschillende, gratis parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een beperking, ook waar betalend parkeren of blauwe zone geldt. Gratis parkeren geldt echter niet in de ondergrondse parkings. Op de parking van Station Gent Dampoort zijn 15 betalende voorbehouden plaatsen. Deze parking is enkel bereikbaar vanuit de richting van de Kasteellaan. De Dampoortrotonde is afgesloten tijdens de uren van het Lichtfestival

Opgelet: met een parkeerkaart voor personen met een handicap mag niet geparkeerd worden op voorbehouden bewonersplaatsen.

Er zijn extra voorbehouden parkeerplaatsen voor minder mobiele personen op volgende locaties:

  • Rodelijvekensstraat: 13 plaatsen
  • Tolhuislaan: 15 plaatsen
  • Sint-Jacobsnieuwstraat: 11 plaatsen
  • Koopvaardijlaan: 16 plaatsen
  • Parking Pilorijnstraat: 16 plaatsen

De reguliere voorbehouden parkeerplaatsen binnen het parcours en verkeersvrije zone zijn niet bereikbaar.

20230925 AV LF Bereikbaarheidskaart PPMV