Ga naar inhoud

Par­keer­ver­bod en ver­keers­vrije zone

Tijdens het Lichtfestival worden er verschillende verkeersmaatregelen genomen om het festival in goede banen te leiden.

ver­keers­vrije zone

Van woensdag 31 januari tot en met zaterdag 3 februari is het parcours van het Lichtfestival en een veilige perimeter errond volledig verkeersvrij vanaf 17.30 uur tot 1 uur 's nachts. Op zondag 4 februari is dit vanaf 16.30 uur tot 1 uur 's nachts.

De zone in- en uitrijden is onmogelijk tussen 17.30 en 1 uur 's nachts (op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag) en tussen 16.30 en 1 uur 's nachts uur (op zondag). Dit omwille van de veiligheid. Ook fietsen, bromfietsen en moto's kunnen de zone niet in- of uitrijden. De doorgang voor hulp- en veiligheidsdiensten blijft gegarandeerd.

Parking Vrijdagmarkt

Ook parking Vrijdagmarkt valt binnen dit gebied. De parking kan je dus niet in- of uitrijden tussen 17.30 en 1 uur 's nachts (woensdag tot zaterdag) en tussen 16.30 uur en 1 uur 's nachts (op zondag).

Dampoort

De Dampoortrotonde maakt ook deel uit van het parcours. De doorgang van de Kasteellaan naar de Land Van Waaslaan blijft mogelijk. De omgekeerde richting komende uit de richting van de Antwerpsesteenweg/Land Van Waaslaan is tijdens de bovenstaande uren zeer beperkt bereikbaar.

Ook de Koopvaardijlaan is doodlopend ter hoogte van de Dampoort. De as Dok-Noord - Dok-Zuid is volledig verkeersvrij.

Privéparkeergarages en parkeerplaatsen op straat

Privéparkeergarages en parkeerplaatsen op straat die binnen de zone van het parcours liggen, zijn niet bereikbaar. Bezoekers maken best gebruik van het openbaar vervoer, P+R's of parkings die buiten het parcours liggen. Rond de verkeersvrije zone worden extra bewonersplaatsen voorzien. Als bezoeker is het dus sterk afgeraden om op straat te parkeren.

Hulp- en veiligheidsdiensten

De doorgang voor de hulp- en veiligheidsdiensten blijft uiteraard gegarandeerd. De hulp- en veiligheidsdiensten kunnen wel alle maatregelen nemen die nodig zijn om de veiligheid voor bewoners en bezoekers te garanderen.

Parkeerverbod

Het parcours vormt een lus doorheen de stad. De bezoekers van het Lichtfestival volgen het parcours van het ene lichtobject naar het andere. Van woensdag 31 januari tot en met zondag 4 februari geldt er op het parcours en op enkele verbindingsstraten een parkeerverbod om de veiligheid van de bezoekers te garanderen.

20231113 AV LF Bereikbaarheidskaart verkeersvrijezone