Ga naar inhoud

Regel­ge­ving rond ambu­lan­te han­del, raam­ver­koop, uit­stal­lin­gen, ter­ras­sen, tij­de­lij­ke blik­van­gers en straatanimatie

Tijdens het Lichtfestival zijn er verschillende maatregelen van kracht.

Tijdens het Lichtfestival:

  • is het plaatsen van gelegenheidsterrassen of tijdelijke terrassen alsook tijdelijke uitstallingen en blikvangers (vb stoepborden ...) langs het parcours van het "Lichtfestival 2024" verboden.
  • is er een verbod op ambulante handel op privéterreinen gelegen naast de openbare weg op het parcours.
  • zijn nieuwe standplaatsen van ambulante handel worden niet toegelaten, noch op het parcours, noch in de omgeving van het parcours.
  • is raamverkoop vanuit panden gelegen op of naast het parcours wordt ter vrijwaring van de openbare veiligheid verboden.
  • is straatanimatie op het parcours verboden.

De volledige regelgeving kan je nalezen in het burgemeesterbesluit.

Ambulante handel

Ambulante handelaars met een jaarvergunning buiten het parcours kunnen tijdens de duur van het Lichtfestival 2024 hun vergunde standplaats innemen onder dezelfde voorwaarden en uren als voorzien in hun vergunning.

Ambulante handelaars van standplaatsen op het parcours die op advies van de veiligheidsdiensten met het oog op de vrijwaring van de veiligheid hun vergunde standplaats niet kunnen innemen, krijgen een plaats in de buurt toegekend. Zij dienen zich te houden aan de uren zoals voorzien in hun vergunning.

Controle

Medewerkers van Stad Gent en Politie zullen toezicht houden op de algemene veiligheid en kunnen optreden bij problemen of het niet naleven van de maatregelen.