Ga naar inhoud

Laden en lossen

Laden en lossen tijdens het Lichtfestival.

Wie moet laden en lossen in het autovrij gebied (zone 1) en binnen het parcours van het Lichtfestival kan dit enkel voor 11 uur.

Volgende toegangspoorten zijn niet toegankelijk tijdens de verkeersvrije uren van 17.30 uur tot 1 uur:

  • Waaistraat
  • Vrijdagmarkt/Kammerstraat
  • Onderstraat
  • Hoogpoort
  • Botermarkt

Ligt de bestemming op of binnen het parcours van het Lichtfestival maar buiten het autovrij gebied? Dan kan je laden en lossen tussen 1 uur 's nachts en 17.30 uur. Op zondag kan je laden en lossen tussen 1 uur 's nachts en 16.30 uur. Sommige straten wijzigen van rijrichting.

Ligt de bestemming niet op of binnen het parcours van het Lichtfestival? Dan kan je laden en lossen zoals gewoonlijk.

Autovrij gebied zone 1