Ga naar inhoud

Te voet of met de fiets

Handig voor wie dichtbij woont of voor de reizigers die in Gent Dampoort afstappen.

Te voet

Wie in en rond het centrum van Gent woont, komt best te voet. Zoeken naar een parkeerplaats of een vrije fietsenstalling is dan niet nodig.

Tip: Het treinstation Gent Dampoort ligt vlakbij het parcours.

Met de fiets

Aan de rand van het parcours zijn er 5 grote bemande fietsparkings die speciaal worden ingericht voor het Lichtfestival (bemanning van 17u30 tot en met 01u00):

  • Parking Sint-Michiels
  • Coyendanspark
  • Dampoort
  • Korenmarkt
  • Tolhuispark

Je kan live nakijken of er nog een plek vrij is.

Onbemande fietsenstallingen

Grote onbemande fietsenstallingen bevinden zich op het Bisdomplein en de Maaseikstraat, het Fratersplein, de Oude Beestenmarkt en de Koopvaardijlaan.

Je kan ook gebruik maken van de bestaande fietsparkings.

  • Graslei beveiligd met camerabewaking, te bereiken via de Pakhuisstraat
  • Stadskantoor beveiligd met camerabewaking, te bereiken via het Woodrow Wilsonplein
  • Vooruit beveiligd met camerabewaking, te bereiken vanuit de Sint-Pietersnieuwstraat
  • Bibliotheek De Krook beveiligd met camerabewaking, de fietsparking is op -1, bereikbaar via de fietshelling en de fietslift op het Miriam Makebaplein en via de Korianderstraat

De fietsenstalling onder de stadshal is gesloten tijdens het Lichtfestival.

Tip: Parkeer jouw fiets steeds in een fietsenstalling. Hinderlijk gestalde fietsen zullen, omwille van veiligheidsredenen, door de Fietsambassade verwijderd worden.

20231113 AV LF Bereikbaarheidskaart fiets

Realtime bezetting