Ga naar inhoud

Par­ke­ren

Er komen 1500 extra bewonersplaatsen.

Bewonerszone

De bewonerskaarten van zones 1, 2, en 8 zijn geldig in een groter gebied. De zones worden omgevormd tot 1 grote bewonerszone 0 van 31 januari tot 4 februari waar je dus met jouw bewonerskaart van zone 1,2 of 8 kan parkeren.

20231113 Bereikbaarheidskaart bewonerszone 0

Voorbehouden parkeerplaatsen voor bewoners

Er worden ongeveer 1500 voorbehouden bewonersplaatsen voorzien binnen en rond de verkeersvrije zone van 31 januari tot 4 februari. Je kan deze voorbehouden bewonersplaatsen enkel gebruiken met een geldige bewonersvergunning.

Parkeerplaatsen binnen de verkeersvrije zone

De parkeerplaatsen binnen de verkeersvrije zone blijven behouden en worden uitsluitend voorbehouden voor bewoners.

Door de drukte op het parcours zijn deze plaatsen vanaf 17.30 uur (van woensdag 31 januari tot zaterdag 3 februari) en vanaf 16.30 uur (op zondag 4 februari) niet meer bereikbaar. Tijdens deze uren kan je deze parkeerplaatsen niet meer bereiken omdat je het parcours met geen enkel voertuig, inclusief fietsen, kan dwarsen.

Je kan de zone dus niet in- of uitrijden. Pas na 1 uur ’s nachts kan je het gebied opnieuw met de wagen of de fiets bereiken.

Zone bewonersparkeren