Ga naar inhoud

Toe­gan­ke­lijk­heids­ver­kla­ring

De Stad Gent zet zich in voor integrale toegankelijkheid. Integrale toegankelijkheid betekent dat iedereen, ongeacht eigenheid of behoefte, gelijkwaardig en autonoom toegang heeft tot de omgeving, producten, gebouwen, diensten, informatie en vervoer. Een integrale toegankelijke leefomgeving en dienstverlening zijn basisrechten en vormen de sleutel tot een volwaardige maatschappelijke integratie en participatie van iedereen.

Stad Gent streeft ernaar haar websites en mobiele applicaties toegankelijk te maken, overeenkomstig het Vlaams Bestuursdecreet.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op https://lichtfestival.stad.gent/.

Nalevingsstatus

Deze website voldoet gedeeltelijk aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 niveau AA, omdat niet aan de onderstaande eisen is voldaan en/of omdat de volgende vrijstellingen gelden.

Niet toegankelijke inhoud

De onderstaande inhoud is niet-toegankelijk om de volgende reden(en):

Niet-naleving van het Bestuursdecreet

  • 1.1.1 Niet tekstuele inhoud
    We spannen ons in om relevante alternatieve teksten bij beelden te voorzien. Bij een aantal afbeeldingen kan de alternatieve tekst nog beter worden ingevuld.

  • 1.3.1 Informatie en relaties
    Op een heel beperkt aantal plaatsen werd een <i> tag gebruikt voor het tonen van iconen. Dit had beter gekund, maar de iconen worden nooit alleenstaand gebruikt. Telkens met een tekstuele <a> link er bij.

  • 2.4.1 Blokken omzeilen
    Er is geen “Overslaan en naar inhoud gaan” link. Dit is niet verplicht, maar wel handig. De inhoud start wel altijd met een <h1> tag.

Feedback en contactgegevens

Ondervind je een probleem met deze website, meld dit dan via het webformulier of geef dit dan aan de toegankelijkheidsambtenaar door per e-mail toegankelijkheid@stad.gent en geef hierbij de locatie (link) naar de webpagina door waar je het probleem bent tegengekomen.

Handhavingsprocedure

Niet tevreden met het antwoord van de toegankelijkheidsambtenaar op je kennisgevingen of verzoeken die overeenkomstig artikel 7, lid 1, onder b), van de Richtlijn zijn verstuurd? Neem dan contact op met de ombudsvrouw.

Zij is een vertrouwenspersoon waar je terecht kan als je vindt dat je klacht over een stadsdienst, het OCMW Gent, sogent of Ivago niet voldoende door de dienst zelf is behandeld. Kortom, als je vindt dat je niet voldoende gehoor hebt gekregen of dat je het niet eens bent met de oplossing van de klacht.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 1 oktober 2021, na een zelfbeoordeling.

De toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op 1 oktober 2021.