Ga naar inhoud

Par­keer­ver­bod en ver­keers­vrije zone

Tijdens het Lichtfestival worden er verschillende verkeersmaatregelen genomen om het festival in goede banen te leiden.

ver­keers­vrije zone

Van woensdag 31 januari tot en met zaterdag 3 februari is het parcours van het Lichtfestival en een veilige perimeter errond volledig verkeersvrij vanaf 17.30 uur tot 1 uur 's nachts. Op zondag 4 februari is dit vanaf 16.30 uur tot 1 uur 's nachts.

De zone in- en uitrijden is onmogelijk tussen 17.30 en 1 uur 's nachts (op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag) en tussen 16.30 en 1 uur 's nachts uur (op zondag). Dit omwille van de veiligheid. Ook fietsen, bromfietsen en moto's kunnen de zone niet in- of uitrijden. De doorgang voor hulp- en veiligheidsdiensten blijft gegarandeerd.

Parking Vrijdagmarkt

Ook parking Vrijdagmarkt valt binnen dit gebied. De parking kan je dus niet in- of uitrijden tussen 17.30 en 1 uur 's nachts (woensdag tot zaterdag) en tussen 16.30 uur en 1 uur 's nachts (op zondag).

Privéparkeergarages en parkeerplaatsen op straat

Privéparkeergarages en parkeerplaatsen op straat die binnen de zone van het parcours liggen, zijn niet bereikbaar. Bezoekers maken best gebruik van het openbaar vervoer, P+R's of parkings die buiten het parcours liggen. Rond de verkeersvrije zone worden extra bewonersplaatsen voorzien. Als bezoeker is het dus sterk afgeraden om op straat te parkeren.

Hulp- en veiligheidsdiensten

De doorgang voor de hulp- en veiligheidsdiensten blijft uiteraard gegarandeerd. De hulp- en veiligheidsdiensten kunnen wel alle maatregelen nemen die nodig zijn om de veiligheid voor bewoners en bezoekers te garanderen.

20231218 AV LF Bereikbaarheidskaart verkeersvrijezone EDR

Vermijd Gent Dampoort

Het parcours neemt dit jaar voor het eerst een deel van de R40 (stadsring) en Dampoort in, met een beperkte doorgang ter hoogte van het Oktrooiplein. De Koopvaardijlaan is doodlopend ter hoogte van de Dampoort. De as Dok-Noord - Dok-Zuid is volledig verkeersvrij.

Weggebruikers houden hierdoor best rekening met een grote verkeersimpact. We verwachten een grote verkeerspiek tussen 16u en 17u30.

Het beste is om de Dampoort met de wagen volledig te vermijden. De Dampoort is beperkt bereikbaar tijdens de uren van het Lichtfestival.

Gebruik de R4 rond Gent om op je bestemming te geraken.

20231221 AV LF Bereikbaarheidskaart Verkeershinder EDR

Parkeerverbod

Het parcours vormt een lus doorheen de stad. De bezoekers van het Lichtfestival volgen het parcours van het ene lichtobject naar het andere. Van woensdag 31 januari tot en met zondag 4 februari geldt er op het parcours en op enkele verbindingsstraten een parkeerverbod om de veiligheid van de bezoekers te garanderen.