Prak­tisch

Om het Lichtfestival in goede banen te leiden, worden er verschillende maatregelen genomen. Bezoekers, bewoners en leveranciers vinden hier de nodige info.