Stadshal

Maatregelen voor vlot verloop

De organisatie stelt alles in het werk om de hinder voor bewoners, handelaars en bezoekers tot een minimum te beperken.

Om alles in goede banen te leiden worden tijdens het Lichtfestival (31 januari tot 4 februari 2018) aangepaste verkeersmaatregelen genomen. De organisatie stelt alles in het werk om de hinder voor bewoners, handelaars en bezoekers van het centrum tot een minimum te herleiden. Alle bewoners en handelaars op en langs het parcours krijgen een brief met alle praktische afspraken.

Dat een groot evenement als het Lichtfestival met honderdduizenden bezoekers enige hinder met zich mee zal brengen voor de bewoners en de handelaars van de stad, is niet te vermijden. Maar de organisatie doet er alles aan om de hinder te beperken.

Zo begint het Lichtfestival dit jaar om 19 uur in plaats van om 18 uur. Op die manier kunnen bewoners na de werkdag hun huis bereiken, kunnen mensen die in het centrum werken de stad nog vlot verlaten en wordt het festival ook beter bereikbaar voor bezoekers. Enkel op zondag begint het festival om 18 uur, dat geeft gezinnen met jonge kinderen de mogelijkheid om ook het Lichtfestival te bezoeken.

Er komt ook een extra dag bij. Het festival start op woensdag en duurt daarmee 5 dagen. Met deze maatregel hoopt de Stad het publiek wat meer te kunnen spreiden en Gentenaren een extra kans te geven het festival op de minder drukke woensdag- en donderdagavond te bezoeken. Bezoekers van buiten de stad zijn meer geneigd om in het weekend te komen, wat voor grote drukte kan zorgen.

Deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat de leefbaarheid van de stad gewaarborgd blijft.

Hinder beperken tijdens opbouw én festival
Het Lichtfestival start op woensdag 31 januari 2018 om 19 uur en loopt dagelijks tot en met zondag 4 februari 2018 tot middernacht (zondag vangt het festival aan om 18 uur). De opbouw start vanaf vrijdag 26 januari en de afbouw eindigt op woensdag 7 februari 2018. Tijdens die periode kan er verkeershinder zijn, maar de organisatie stelt alles in het werk om de hinder voor iedereen tot een minimum te herleiden en de veiligheid en de bereikbaarheid optimaal te garanderen.

Van woensdag 31 januari tot en met zondag 4 februari is het parcours van het Lichtfestival volledig verkeersvrij van 18.30 uur (zondag van 17.30 uur) tot 00.30 uur. Ook fietsen zijn niet toegelaten op het parcours.

Tijdens het Lichtfestival zullen seingevers op cruciale verkeersplaatsen de bestuurders de weg wijzen en Gentinfo is dagelijks tot 24 uur bereikbaar voor vragen en meldingen.

Bewoners
Voor bewoners worden er bijkomende voorbehouden bewonersparkeerplaatsen voorzien. Op bepaalde plaatsen zijn er circulatiewijzigingen omwille van veiligheidsmaatregelen, deze wijzigingen moeten ervoor zorgen dat iedereen vlot naar en van zijn bestemming kan geraken.

Alle informatie werd gebundeld in een bewonersbrief die vandaag en de komende dagen wordt verdeeld aan alle bewoners en handelaars op en langs het parcours.

Bezoekers
Voor alle bezoekers aan het Lichtfestival wordt er extra ingezet op duurzame vervoerswijzen. Er worden extra fietsenstallingen voorzien rond het parcours. De lijn verhoogt de capaciteit van trams en bussen en biedt een voordelig evenementenbiljet aan. Op zondag is het openbaar vervoer volledig gratis.

Kom wijs naar het Lichtfestival

Openbaar vervoer: meer info op de website van de NMBS en De Lijn.
Fiets: er zijn heel wat extra fietsstallingen voorzien aan de rand van het parcours.
Auto: kies voor één van de vele Park&Rides

Alle informatie over de bereikbaarheid voor bezoekers klik hier.

Voor alle informatie over de bereikbaarheid voor bewoners, klik hier.